Intern kvalitetskontroll

För att fortsatt säkerställa hög kvalitet i vårt arbete har vi upprättat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och ett internt förbättringsarbete. Syftet är att du som kund ska få en så bra personlig assistans som möjligt men också att alla medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö och en trivsam arbetsplats.
Image

Vår gemensamma värdegrund och vision inom Rättvis Assistans AB
Våra moraliska och etiska principer som ligger till grund för vår verksamhet bygger på ledorden engagemang, självbestämmande, tillgänglighet och kunskap, där kunskap genomsyrar i vårt arbete. Vi gör detta tillsammans och tillsammans gör vi skillnad för våra kunder och anställda.

Engagemang

Vi strävar alltid efter att ha engagerade medarbetare som genom sin drivkraft, kunskap, visar våra kunder, deras anhöriga eller personliga assistenter trygghet. Vidare har vi en arbetskultur där vi tillsammans utvecklas och hjälper varandra för att bli en bättre arbetsgivare för våra medarbetare, genom att lyssna in, arbeta förebyggande, upprätthålla god kvalitet och ta an utmaningar som finns i samhället. Vår utgångspunkt är att alla våra anställda, kunder ska ha ett inflytande i verksamheten och vara delaktiga i denna ständigt utvecklande process. Att vara anställd hos oss innebär också att ta ansvar, vara flexibel, ha hög professionalitet, fatta beslut, stora som små, ha ett bra bemötande gentemot alla man träffar, hålla sig uppdaterad kring lagstiftningen samt följa med förändringarna som sker i verksamheten men även i samhället. Detta för att våra kunder och anställda ska få gehör för deras behov utifrån sin livssituation.

Självbestämmande

Att våra kunder ska vara självbestämmande i alla beslut som berör deras livssituation är en självklarhet för oss. Alla beslut som fattas, görs utifrån dialog med våra kunder och anställda. Varje individ hos oss är unik och ska erbjudas rätt förutsättningar, få rätt information som är individanpassat och bemötas med respekt. Genom att arbeta på detta sätt gör vi våra kunder och anställda involverade och skapar trygghet. Detta resulterar i att våra kunder får verktygen för att själva kunna bestämma villkoren och forma förutsättningarna utifrån hur deras vardag ser ut. Ett exemplariskt sätt är genom att låta våra kunder, både vuxna och barn vara delaktiga och upprätta vår genomförandeplan för att tillsammans nå de uppsatta målen.

Tillgänglighet

Vi präglas av tillgänglighet i vårt arbete och det är ett stort fokus på att vi alltid ska vara lätta att nå för våra kunder och anställda. Vi strävar efter att vara flexibla i vår kommunikation med våra kunder och anställda. Detta resulterar i att våra kunder är mer delaktiga och vi lär känna våra kunder och anställda, vilket innebär hög kvalitet och mer trygghet.

Att arbeta på detta sätt gör att vi tillsammans skapar, förebygger, förändrar och utvecklar vårt arbete till en hög kvalitativ assistans för våra kunder, dess anhöriga, personliga assistenter samt våra medarbetare.

Rättvis Assistans & Kvalitet

Hur kvalitén försäkras inom bolaget är i ständig utveckling och ett pågående förbättringsarbete. År 2015 upprättades bolaget Rättvis Assistans i Sverige, vilket är ett modernt assistansbolag som är i ständig utveckling. Verksamheten har erhållit tillstånd av IVO för att kunna utöva personlig assistans i enlighet med 9 § 2 Lagen (1993:387).

Rättigheten för att kunna få personlig assistans grundades 1994 och en kontinuerlig utveckling och revidering av assistansreformen fortsätter. Verksamheten har skapat ett ledningssystem för att kunna upprätthålla, förbättra, utveckla, tillförsäkra kvalitén som assistansanordnare. Detta kvalitetsarbete sker både internt inom verksamheten och dess personal samt externt i det ständigt utvecklade samhället. Genom att fortlöpande granska, undersöka och utvärdera verksamheten säkerställer vi ett bra kvalitetsarbete och hjälper våra kunder att få sina assistansbehov tillgodosedda i enlighet med lagens intentioner.

Vi strävar också att upprätthålla en bra arbetsmiljö och en arbetsplats där alla medarbetare ska trivas och känna en delaktighet i verksamheten. Genom att vi har medarbetare som visar stort engagemang, har kunskap inom olika områden så som den förändrade lagstiftningen, ekonomin, sociala frågor med mera, kan våra kunder känna trygghet och få den hjälp de behöver inom personlig assistans samt att en god kvalité åstadkoms.

Vi har tack vare våra kunder, deras respektive och personliga assistenter fått utvecklas, fått enorm kunskap och erfarenhet om personlig assistans, hur det är att vara barn, tonåring eller vuxen med en eller flera funktionsnedsättningar. Vi har också fått kunskap och erfarenhet om hur det är att vara anhörig eller personlig assistent till en individ som har en funktionsnedsättning.

Vår målsättning är att fortsätta konkurrera, utvecklas, få kunskap, vara engagerade i den ständigt förändrade lagstiftningen och eftersträva en god kvalité för våra kunder och medarbetare.

 • adress

  Industrigatan 2
  235 32 VELLINGE

 • telefon

  010-65 00 222

 • e-post

  kontakt@rattvis.se